DO WŁADZ MIASTA KRAKOWA

o porzucenie koncepcji usunięcia pomnika ks. Piotra Skargi

Oświadczenie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik (Litwa) w obronie pomnika Piotra Skargi w Krakowie

Wspólnota Miłosierdzia Bożego jest organizacją łączącą od lat mieszkańców Wileńszczyzny, działającą w braterskiej miłości na rzecz osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Nasza społeczna praca skoncentrowana jest w szczególności w rejonie solecznickim, zamieszkałym w ponad 80 procentach przez Polaków, często kierujących swe oczy i serca na to, co dzieje się w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Dlatego też z wielkim niepokojem i zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o planowanej przez władze Krakowa, dawnej stolicy Polski, likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi – naszego Rodaka, zasłużonego dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tworzonej przez Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie.

 

Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.

 

Roztropny i gorąco miłujący Ojczyznę Kaznodzieja Narodu jest duchowym drogowskazem i dzisiaj, także dla takich wspólnot charytatywnych, jak nasze środowisko, czerpiących z Jego myśli i moralnych wskazówek w pracy na rzecz drugiego człowieka i państwa.


W XXI wieku, gdy podważane są tradycyjne wartości i kruszony jest fundament cywilizacji chrześcijańskiej, cechy osobiste i dzieła życia dokonane przez księdza Piotra Skargę powinny być fundamentem zbliżenia obywateli Polski i Litwy, mających wspólną historię i wspólne wyzwania na przyszłość.

 

Tym bardziej niezrozumiałe i niejasne są dla nas intencje władz Krakowa, podejmujących próbę zlikwidowania monumentu upamiętniającego Wielkiego Polaka, łączącego Kraków i Wilno swoim życiem, pracą w duchu umiłowania bliźniego i miłością do państwa, na które dybali zaborczy sąsiedzi.

 

Pamiętając o wielkich zasługach Kaznodziei Narodu, apelujemy do władz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o odrzucenie idei likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi i podjęcie działań służących godnemu pielęgnowaniu pamięci o duchownym zasłużonym dla Małopolski i Wileńszczyzny.

 

Tadeusz Romanowski

Przewodniczący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego

 

13 stycznia A.D. 2022, Soleczniki, rejon solecznicki, Litwa