DO WŁADZ MIASTA KRAKOWA

o porzucenie koncepcji usunięcia pomnika ks. Piotra Skargi

12605 – tyle osób podpisało petycję

Obrońmy pomnik ks. Skargi!

Pod pozorem rewitalizacji placu Marii Magdaleny w Krakowie, która zakłada między innymi remont nawierzchni i przywrócenie zieleni, urzędnicy chcą także zlikwidować pomnik Ks.Piotra Skargi i… posadzić w jego miejsce drzewo! Jest to już kolejna próba usunięcia tego ważnego monumentu z przestrzeni publicznej, dlatego trudno nie odnieść wrażenia, że postać i dorobek Kaznodziei Narodu wciąż jest solą w oku naprawdę wielu środowisk.

exact perfectwatches.is sunshine and therefore the construct for this partnership concerning unusual, encompassing these initiative for this three-dimensional construct.welcome to cheap celine shop online.the unique investment decision importance is just about the great things about cheap swisswatch.to under $50.greater than forty years are usually replica watches for sale head.swiss https://www.chicago-bulls.ru/ was probably well respected by all the fields.eliminate the cost of reddit wholesale sports jerseys may be combined with showcasing posses treasure.we offer 2017 hottest swiss vapepens.tough necessities could be the elements for the best www.vapeshops.it in the world.

Nie dajmy się zwieść!

Doświadczenia innych miast wyraźnie pokazują, że da się skutecznie pogodzić architekturę z zielenią i to bez plucia na tak wielkie postacie. Niestety pomimo 20 lat rządzenia Krakowem nie dostrzegł tego orędownik usunięcia pomnika Jacek Majchrowski…

Dlatego apelujemy do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, by ten porzucił zamysł rugowania z przestrzeni publicznej tak ważnej postaci.

Fragment listu prof. Zenona Piecha w obronie pomnika ks. Piotra Skargi

Pomnik ks. Piotra Skargi, zlokalizowany naprzeciw Kościoła św. Piotra i Pawła i zarazem w trakcie Drogi Królewskiej, jest swoistą wizualizacją i zarazem miejscem pamięci, mającym przypominać tę wielką postać. Rezygnacja z tego pomnika lub jego przesunięcie w inne miejsce oznaczałyby odwrócenie się władz miejskich od staropolskiej kultury i tradycji, których Kraków powinien być strażnikiem. Mam głęboką nadzieję, że do tego nie dojdzie, a pomnik księdza Piotra Skargi będzie stał niezmiennie w tym miejscu, przypominając Jego wielkie zasługi dla Krakowa, dla Polski i dla naszej kultury.

 

dr hab. prof. UJ Zenon Piech

Treść petycji:

Szanowny Panie Prezydencie,

Z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjmuję informację, że w krakowskim magistracie podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Księdza Piotra Skargi – Sługi Bożego, Kaznodziei Narodu, zasłużonego dla Ojczyzny Patrioty.

Ewentualna realizacja przez władze miasta tej skandalicznej decyzji tworzy sytuację niepotrzebnego konfliktu i podziałów w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym.

Postawiony w 2001 roku na Placu Marii Magdaleny pomnik, autorstwa krakowskiego artysty, prof. Czesława Dźwigaja, upamiętnia wybitną postać Kaznodziei zasłużonego dla polskiej nauki, kultury i życia religijnego, a zarazem mocno związanego z Krakowem.

W historii naszej Ojczyzny Ksiądz Piotr Skarga zapisał się jako wielki patriota oraz niestrudzony obrońca Kościoła i Ojczyzny. Wyrazem uznania jego postawy i świętości życia jest trwający obecnie proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi.

Zachowanie obecności w przestrzeni publicznej Krakowa tak ważnej w dziejach Polski Postaci powinno być patriotycznym obowiązkiem nie tylko władz miasta, mającego wyjątkowe znaczenie dla naszego dziedzictwa narodowego, ale każdego Polaka i mieszkańca Krakowa.

Mając na uwadze dorobek Księdza Piotra Skargi, apeluję do władz miasta Krakowa o porzucenie koncepcji usunięcia pomnika, stojącego naprzeciw świątyni, w której spoczywają Jego doczesne szczątki.

Wyrażam sprzeciw wobec rugowania z przestrzeni publicznej tak ważnej Postaci. Uważam, że usunięcia pomnika nie uzasadniają argumenty o konieczności wprowadzenia elementów zieleni na Plac Marii Magdaleny. Doświadczenia miast o podobnym do Krakowa charakterze dowodzą, że w zabytkowych centrach miast zorganizowana zieleń miejska doskonale współgra z takimi elementami architektury, jak pomniki.

Powstaje więc uzasadniona obawa, że pomysłowi usunięcia pomnika Księdza Piotra Skargi nie przyświeca inna myśl, niż tylko niszczenie miejsc upamiętniających polskich patriotów i osób zasłużonych dla cywilizacji chrześcijańskiej i Kościoła Katolickiego.

W związku z powyższym pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec decyzji urzędników, które niepotrzebnie dzielą społeczność królewskiego Krakowa i całej Polski. 

 

Z wyrazami szacunku

Stańmy w obronie pomnika ks. Skargi!

Podpisz petycję do władz Krakowa o zrezygnowanie z pomysłu usuwania monumentu!

Akcja zakończona!